86 เอทตี้ซิกซ์

86 เอทตี้ซิกซ์

86 เอทตี้ซิกซ์ 2021 เล่ม 1 (LN) ไม่มีชาติใดถูกประณามว่าไร้มนุษยธรรม เพียงเพราะไม่ให้สิทธิ​มนุษย์ชนแก่หมู ฉะนั้น หากเราให้นิยามใครสักคนที่ต่างภาษา ต่างสีผิวหรือต่างบรรพบุรุษ …

แนะนำอนิเมะใหม่ 86 เอทตี้ซิกซ์

เอทตี้ซิกซ์ เรื่องนี้เป็นแนวไซไฟสงครามจักรกล การใช้โดรน เพื่อทำเป็น อาวุธ “ไร้คน” เพื่อให้เป็นสงครามแห่งการต่อสู้ที่จะไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นแค่การกล่าวอ้างไปงั้น ๆ เพราะในโดรนที่ว่านั้นก็ยังต้องมีคนขับ ซึ้งในเรื่องก็จะแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ เรียกด้วยหมายเลข พื้นที่ 86 (เอทตี้ซิกซ์) หรือก็คือพื้นที่ของชาวโคโลราตา ที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้ง ถูกปลด ถูกมองว่าเป็นขยะ  ดังนั้นหน้าที่ของ เอทตี้ซิกซ์ ก็คือรับหน้าที่เป็นผู้ขับโดรนออกไปรบแทน ชาวอัลบาที่ถือเป็นชาติพันธุ์หลักของชาติ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ 85  ดูละครย้อนหลัง  ละครย้อนหลัง